Tập đoàn Environmental Choices, Inc. được thành lập tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Tập đoàn hình thành với sứ mệnh quảng bá, giới thiệu và đưa vào ứng dụng những công nghệ tiên tiến, an toàn môi trường trong các khu vực thị trường nội địa tại Hoa Kỳ cũng như quốc tế. Environmental Choices, Inc. đã xây dựng phát triển thị trường và họat động thương mại tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Á.
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Environmental Choices mang đến tác động tích cực đối với môi trường tại các quốc gia khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của những cộng đồng chúng tôi phục vụ.

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Giá trị

Environmental Choices cung cấp cho khách hàng những công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật tiên tiến nhất với tiêu chí hiện đại, tiết kiệm và an toàn môi trường phù hợp mọi tiêu chuẩn hiện hành.

Hoạt động

Hoạt động

Environmental Choices liên tục cập nhật và ứng dụng công nghệ tiên tiến để đưa ra thị trường các dòng sản phẩm ưu việt và an toàn môi trường trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, dân dụng...

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Environmental Choices xây dựng quan hệ hợp tác với các đơn vị chức năng, các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, tổ chức và cá nhân hoạt động khoa học cũng như tham gia các chương trình quảng bá và giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực môi trường.


/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC. (USA)

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 29227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298

Văn Phòng Đại Diện Thường trú tại Việt Nam

Tầng 11, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com / bd@enchoices.com