Sản phẩm
Xử lý nước nuôi tôm

30/11/2020 - 16:41

Dùng ENCHOICE® A-zyme trong quy trình nuôi trồng thủy sản được xem là một tiến bộ khoa học kỹ thuật, có ý nghĩa sâu xa tạo ra sự an toàn về môi trường cũng như trong thực phẩm cho người tiêu dùng, nhằm giúp người nuôi tôm phát triển ổn định bền vững.
BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN

/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC. (USA)

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 29227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298

Văn Phòng Đại Diện Thường trú tại Việt Nam

Tầng 11, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com / bd@enchoices.com