Products
Về chúng tôi
Tập đoàn Environmental Choices, Inc. được thành lập tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2001 và đặt trụ sở chính tại thành phố Charlotte, North Carolina.
 
Tập đoàn hình thành với sứ mệnh quảng bá, giới thiệu và đưa vào ứng dụng những công nghệ tiên tiến, an toàn môi trường trong các khu vực thị trường nội địa tại Hoa Kỳ cũng như quốc tế. Environmental Choices, Inc. đã xây dựng phát triển thị trường và hoạt động thương mại tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Á.
 
Environmental Choices, Inc. luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng của tập đoàn nhiều công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật tiên tiến nhất với tiêu chí an toàn môi trường phù hợp theo các tiêu chuẩn hiện hành. Chúng tôi cống hiến hết mình vào việc tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với môi trường ở các quốc gia khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của những cộng đồng chúng tôi đang phục vụ.
 
Ngoài ra, các hoạt động phát triển thị trường trong khu vực Châu Á được kiểm soát thông qua hoạt động của Văn phòng Đại diện thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Các hoạt động chủ yếu của Tập đoàn tập trung vào việc xây dựng cơ cấu và quản lý một tổ chức hoạt động kết hợp các Chuyên gia, các Viện Nghiên cứu Khoa học, các Cơ quan chức năng thuộc Chính phủ, các Nhà cung cấp công nghệ, các Nhà phân phối, các Tổ chức Thương mại và Khách hàng, với mục tiêu chung góp phần tạo hiệu ứng tích cực với xã hội và môi trường trong khu vực.
 
Chúng tôi luôn nỗ lực đưa sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn hội nhập vào thị trường thông qua những cơ hội kinh doanh và phối hợp với các doanh nghiệp và tổ chức tại địa phương. Sản phẩm và công nghệ của chúng tôi rất thích hợp với các thị trường có nền nông nghiệp chiếm ưu thế nổi bật và các thị trường công nghiệp nhạy cảm với môi trường.
 
Nhiệm vụ của chúng tôi trong vai trò nói trên tập trung vào các lĩnh vực chính sau:
 
- Quảng bá, giáo dục cộng đồng các cấp về khái niệm môi trường, những vấn đề phát sinh và giải pháp thay thế.
- Đi tiên phong trong việc đưa ra những sáng kiến khuyến khích nhận thức và thái độ tích cực về môi trường trong cộng đồng khu vực.
- Tạo cơ hội kinh doanh và nâng cao nhận thức trong cộng đồng.
- Xây dựng và phát triển thị phần cũng như hệ thống phân phối sản phẩm của Tập đoàn trên thị trường.
 

Environmental Choices, Inc.

/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC.

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 28227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298

Vietnam Liaison Office

F11, 33 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com