Products
Tetegram: +1 980 216 8298
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự
01/12/2020 - 14:31
Hỗ trợ việc thực hiện và quản lý hiệu quả các chính sách và thủ tục liên quan đến tuyển dụng và lựa chọn nhân viên, quản lý hiệu suất, đào tạo và phát triển, bồi thường và phúc lợi (bao gồm yêu cầu bồi thường của nhân viên, trả lương, thanh toán ngoài giờ, phụ cấp và hồ sơ liên quan) và các chức năng khác liên quan đến bộ phận Hành chính nhân sự.


/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC.

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 28227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298

Vietnam Liaison Office

F11, 33 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com