Sản phẩm
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

01/12/2020 - 14:31

Mục đích công việc/ Tóm tắt công việc
 
Hỗ trợ việc thực hiện và quản lý hiệu quả các chính sách và thủ tục liên quan đến tuyển dụng và lựa chọn nhân viên, quản lý hiệu suất, đào tạo và phát triển, bồi thường và phúc lợi (bao gồm yêu cầu bồi thường của nhân viên, trả lương, thanh toán ngoài giờ, phụ cấp và hồ sơ liên quan) và các chức năng khác liên quan đến bộ phận Hành chính nhân sự.
 
Chức năng nhiệm vụ chính:
 
1. Xây dựng và triển khai hệ thống, chính sách và thủ tục nhân sự một cách hiệu quả, hợp lý. Đảm bảo rằng các chính sách và thủ tục được phổ biến một cách kịp thời và được thực hiện và quản lý một cách nhất quán.
 
2. Thực hiện các chức năng tuyển dụng như đăng tin tuyển dụng, phỏng vấn, mời làm việc….
 
3. Triển khai các buổi định hướng nhân viên đối với nhân viên mới.
 
4. Quản lý hệ thống thông tin nhân viên, lưu trữ hồ sơ và mở hồ sơ cá nhân mới cho nhân viên mới. Đảm bảo việc lưu giữ an toàn và truy xuất hiệu quả tất cả các tài liệu, hồ sơ và tập tin cá nhân.
 
5. Theo dõi và điều hành việc điều động nội bộ, bổ nhiệm lại, đề bạt nhân viên, xác nhận, thôi việc và gia hạn hợp đồng lao động.
 
6. Phối hợp cho các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên đảm bảo tất cả các nhu cầu đào tạo được đáp ứng một cách thích hợp.
 
7. Tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội và phúc lợi của nhân viên.
 
8. Thực hiện nghiệp vụ tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên. Đảm bảo việc trả lương kịp thời và chính xác.
 
9. Chuẩn bị các thư từ, báo cáo liên quan đến nguồn nhân lực theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan hoặc bởi Ban Giám đốc.
 
10. Giám sát và điều phối các hoạt động quản lý và bảo trì tài sản, bao gồm lập kế hoạch không gian văn phòng, cải tạo, bảo hiểm và thanh toán liên quan.
 
11. Hỗ trợ bộ phận hành chính bán hàng trong việc quản lý báo cáo, quản lý hiệu suất dựa trên cơ chế kinh doanh được phê duyệt trong tháng.
 
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác có thể được cán bộ quản lý hoặc Ban giám đốc yêu cầu theo từng thời điểm
BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN

/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC. (USA)

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 29227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298

Văn Phòng Đại Diện Thường trú tại Việt Nam

Tầng 11, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com / bd@enchoices.com