Products
Giá trị
Kể từ ngày thành lập vào tháng 10 năm 2001, Environmental Choices, Inc. luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật tiên tiến nhất với tiêu chí an toàn môi trường phù hợp theo các tiêu chuẩn hiện hành. Chúng tôi làm những việc này trên quan điểm hợp tác và xúc tiến độc lập tại địa phương, không dựa trên đặc quyền, viện trợ hay từ thiện.
Environmental Choices, Inc.

/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC.

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 28227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298

Vietnam Liaison Office

F11, 33 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com