Sản phẩm
Dự án
Đường giao thông

Đường giao thông

30/11/2020 - 16:40

Thi công lớp mặt theo công nghệ Vữa nhựa trên lớp móng gia cố bằng DZ33 tại Châu Thành, Tiền Giang


Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

30/11/2020 - 16:40

ENCHOICE® có thể được sử dụng hiệu quả để giảm tác động môi trường không mong đợi của các dòng thài lỏng và rắn.


Xử lý nước nuôi tôm

Xử lý nước nuôi tôm

30/11/2020 - 16:41

Dùng ENCHOICE® A-zyme trong quy trình nuôi trồng thủy sản được xem là một tiến bộ khoa học kỹ thuật, có ý nghĩa sâu xa tạo ra sự an toàn về môi trường.


Diệt côn trùng

Diệt côn trùng

17/12/2020 - 15:25

Kiểm soát côn trùng, ruồi tại trang trại bò sữa Củ Chi/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC. (USA)

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 29227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298 / 980 216 8299

Văn Phòng Đại Diện Thường trú tại Việt Nam

Tầng 11, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com / bd@enchoices.com