Sản phẩm
Dịch vụ
Khảo sát - Lập phương án

Khảo sát - Lập phương án

30/11/2020 - 16:26

Các chuyên gia của EC sẽ có những khảo sát, đánh giá một cách chuyên sâu và toàn diện để giúp khách hàng có phương án tốt nhất.


Thi công – Lắp đặt

Thi công – Lắp đặt

30/11/2020 - 16:37

Ngoài việc thiết kế, Environmental Choices, Inc. cũng cung cấp dịch vụ thi công, hoàn thiện phương án đã đề ra.


Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ

30/11/2020 - 16:39

EC luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ ứng dụng các dòng sản phẩm ENCHOICE đến người sử dụng.


Cung cấp - Lắp đặt Thiết bị

Cung cấp - Lắp đặt Thiết bị

15/12/2020 - 15:45

Cung cấp - Lắp đặt Thiết bị/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC. (USA)

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 29227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298 / 980 216 8299

Văn Phòng Đại Diện Thường trú tại Việt Nam

Tầng 11, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com / bd@enchoices.com