Products
Dân dụng
 Sản phẩm an toàn khi sử dụng, không yêu cầu trang thiết bị đặc biệt hay quần áo bảo hộ lao động; có thể an toàn để rửa xuống hệ thống thoát nước đô thị hoặc bể tự hoại.

/

ENVIRONMENTAL CHOICES, INC.

7209-J East W.T. Harris Blvd., Suite 238, Charlotte, NC 28227

Tel: +1 704 469 3674 / 980 216 8298

Vietnam Liaison Office

F11, 33 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City

Tel: +84 28 3930 6064 / 096 782 4318

Email: info@enchoices.com